06-16-2020

Uzņēmums ieguvis pārtikas drošības standartu ISO 22000

Uzņēmuma darbība ir novērtēta starptautiskā līmenī ar vēl vienu ISO sertifikātu, šoreiz ISO 22000 par pārtikas drošību

SIA “EUGESTA un Partneri” pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 22000:2018, iegūstot "Bureau Veritas Latvija" sertifikātu. Iegūtais sertifikāts apliecina, ka uzņēmums spēj sistemātiski plānot, ieviest, uzturēt un aktualizēt pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmu, nodrošinot produktu atbilstību likumdošanas, klientu un paša uzņēmuma noteiktajām pārtikas drošības prasībām.

ISO 22000