05-24-2018

Privātuma politika atlases un pieteikšanās praksē process

PRIVĀTUMA POLITIKA (ATLASES UN PIETEIKŠANĀS PRAKSĒ PROCESS)

Privātuma politika (atlases un pieteikšanās praksē process)

Mēs priecājamies par Jūsu interesi strādāt vai iziet praksi mūsu uzņēmumā. Mums ir ļoti svarīga informācijas drošība un Jūsu datu privātums.

 Privātuma politikas atlases un praksē pieteikšanās procesā (turpmāk - Politika) mērķis ir sniegt pretendentam  informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “EUGESTA un Partneri” (turpmāk - EUGESTA), vienotās reģistrācijas Nr. 40003321238,  Dzirciema iela 119b, Rīga, LV-1055.

 Jūsu iesūtītos datus atlases konkursam vai praksei apstrādās un uzglabās EUGESTA pilnvaroti darbinieki.

 Personas datu apstrādes mērķi ir:

-          atlases un darbinieku pieņemšanas darbā procesa nodrošināšana (piemēram, lai sazinātos ar Jums, pieteikuma izvērtēšana, novērtētu Jūsu piemērotību amatam,  izvēlētos amatam atbalstošāko pretendentu);

-          prakses pieteikumu izskatīšanas un novērtēšanas process, līguma noslēgšana ar praktikantu;

-          lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 Tiesiskais pamats attiecīgai datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un mūsu leģitīmo interešu (personāla atlases, darbā pieņemšanas, pieteikšanās praksē procesa nodrošināšana) ievērošana.

 Mēs informējam, ka personas datus varam nodot:

-          saviem sadarbības partneriem, kas sniedz mums pakalpojumus, tikai tādā mērā un nolūkā, kāds nepieciešams personāla atlases un darbā pieņemšanas procesa nodrošināšanai;

-          lai pildītu mūsu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma, lai izpildītu mums uzlikto juridisko pienākumu un/vai lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Ja Jūs sūtat pieteikumu, nenorādot konkrētu vakanci, mēs apstrādājam Jūsu pieteikumu atbilstoši piemērotākās vakances, kas ir aktuāla uz pieteikšanās laiku, atlases procesam.

 Jūsu dati tiks saglabāti 24 mēnešus no datu saņemšanas brīža, pēc tam jūsu dati tiks iznīcināti (dzēsti). Juridiskas prasības gadījumā, mēs glabājam Jūsu personas datus līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un juridiskās prasības atrisināšanai.

Nosūtot mums savu pieteikumu,  Jūs piekrītat, ka mēs apstrādāsim Jūsu personas datus. Jūs esat atbildīgi par sniegto datu patiesumu un Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos, kā arī atsaukt piekrišanu datu apstrādei. Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, dzēst datus, ierobežot datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kamēr vien Jūsu dati tiek uzglabāti. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādu apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jūsu tiesību izmantošana ir atkarīga no attiecīgās apstrādes tiesiskā pamata un ievērojot normatīvo aktu paredzētos priekšnoteikumus jūsu tiesību realizēšanai. 

 Lai īstenotu Jūsu iepriekš minētās tiesības, precizētu augstāk minēto informāciju, kā arī citos jautājumos par personas datu apstrādi EUGESTA atlases procesā, lūdzu, rakstiet mums uz privatums@eugesta.lv. Mēs Jums atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

 Ja uzskatīsiet, ka mēs esam aizskāruši Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, Jūs varat vērsties Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv ).