ISO politika

SIA „EUGESTA un Partneri” KVALITĀTES VADĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA POLITIKA

Nolūkā atbalstīt kvalitātes vadības un pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas ieviešanu un nodrošināt sistēmu nepārtrauktu efektivitāti, SIA “EUGESTA un Partneri” apņemas:

 •  izstrādāt, ieviest un uzraudzīt kvalitātes vadības un pārtikas nekaitīguma sistēmas, ņemot vērā likumdošanas un reglamentējošās prasības, kā arī savstarpēji saskaņotās klientu prasības;
 • rūpīgi uzklausīt katra klienta vēlmes un pieprasījumus, lai uzzinātu viņa vajadzības un
  iespējas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku klientu apmierinātību un produktu kvalitāti;

 • nodrošināt, ka kvalitātes un pārtikas nekaitīguma politika, kvalitātes vadības un pārtikas
  nekaitīguma pārvaldības sistēmas mērķi ir izstrādāti un saderīgi ar uzņēmuma stratēģisko
  virzību; ņemt vērā attiecīgos mērķus ilgtermiņa plānošanas procesā;

 • nodrošināt nepieciešamos resursus (cilvēku, finanšu un citus), lai izveidotu, ieviestu un
  nepārtraukti pilnveidotu kvalitātes vadības un pārtikas nekaitīguma sistēmu atbilstoši ISO
  9001:2015 un ISO 22000:2018 standartu prasībām;

 • nepārtraukti uzlabot kvalitātes un procesu vadības sistēmu efektivitāti, attīstīt ieskatus un
  plānus nākotnes tirgus vajadzībām, pārskatīt uzņēmuma mērķus, ņemot vērā klientu
  vajadzības un tirgus izmaiņas;

 • nodrošināt efektīvu komunikāciju ar piegādātājiem un ārpakalpojumu sniedzējiem, klientiem
  un patērētājiem ar kvalitātes vadību, pārtikas drošību un nekaitīgumu saistītos jautājumos;

 • atbalstīt pārtikas nekaitīguma darba grupu pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas
  efektivitātes sekmēšanai;

 • veicināt tādus apstākļus uzņēmumā, kas rosinātu darbiniekus uzlabot darba un sniegto
  pakalpojumu, kā arī vadības sistēmu efektivitāti un kvalitāti;

 • darīt zināmu visiem iesaistītajiem uzņēmumu darbiniekiem par kvalitātes vadības un pārtikas
  nekaitīguma nozīmīgumu, un nodrošināt uzņēmumu darbinieku iesaisti dažādas aktivitātēs,
  veicinot izpratni par uzņēmuma kvalitātes vadības un pārtikas nekaitīguma politiku.